Frankenstein by Mary Wollstonecraft Shelley // book review

Frankenstein by Mary Wollstonecraft Shelley
According to the legend Mary Shelley, a teenager at the time, was spending a vacation in Switzerland with her fiancé, Percy Shelley and their mutual friend, Lord Byron, John Polidori and few others. That might sound like innocent holidays but it was not - Mary actually ran away to France with Percy Shelley, she was pregnant and lost their baby soon after its birth. Percy was married in that time with Harriet Westbrook but she committed suicide a short time after.

Did those circumstances put young lovers into the gloomy mood or were they already fascinated by the ghost stories and just purely for amusement they challenged each other into writing the scariest ghost story they could come up with? We don’t know what story Lord Byron came up with but certainly, Mary Shelley’s story became a classic horror story known to everybody and it said to be also the first science fiction novel too.

The character of Frankenstein’s monster is so tragic and the idea of creating a life is timeless that it’s not fair describing Frankenstein as a ghost or monster story only. The idea of creating a living being comes from the 16th-century story of the Golem of Prague. In the turbulent time for Jews, Rabi asked god to help him protect his people and then the giant Golem came to life. He looked after his people for 6 days but when the Sabbath came he was having rest. His schedule was in hand of Rabi who was getting older and one day he forgot to give Golem his day off. That made the giant very angry and he started destroying Jews’ houses and killing his own people.
Mary Shelley’s novel has deep roots in our culture and references to electricity, magnetism and galvanism were in the spirit of her time.

The misfortunes of Victor Frankenstein became not only one of the most iconic and it is also deeply psychological read. I like that the reader can get to know the story from the point of view of the monster or rather I would call him a creature, can take his side and feel sympathy for his tragedy. Reading how the creature was learning about human nature, language and history by observing people in the cottage was very touching and sounded real and sad. At the same time, Frankenstein’s ambitions as a young scientist are remarkable. He managed to craft an eight-foot-tall man from dead body parts yet this creation disgusted him and he left his creature on his own. Through the story, it is hard to forget about Frankenstein’s arrogance and his lack of imagination despite reading how he was losing his loved ones. Leaving the creature alone, uneducated and defenseless I would like to ask, who was a monster in this story?

Frankenstein by Mary Shelley is a tragic tale beautifully told, very absorbing and moving. I am so happy I finally read this story and I blame dark October evening for doing so, although the story is not that scary like many think it is. It is more the picture of the creature from the movies so well known that many people including myself think that they know the story already although they haven’t read the book. So for autumnal read, if you still thinking what book to read next I do recommend you to get to know Frankenstein.

[Norsk tekst / Norwegian version]


Frankenstein av Mary Wollstonecraft Shelley er ikke spøkelsesbok

Ifølge legenden, Mary Shelley, en tenåring på den gangen, tilbrakte en ferie i Sveits sammen med forloveden hennes, Percy Shelley og deres felles venner, Lord Byron, John Polidori og noen andre. Det kan høres ut som en uskyldig ferie, men det var det ikke. Sannheten er at Mary løp bort til Frankrike med Percy Shelley, hun var gravid og mistet babyen deres rett etter fødselen. Percy var allerede gift på den tiden med Harriet Westbrook, men hun begikk selvmord kort tid etter.

Satte de omstendighetene de unge elskerne i en dyster stemning, eller var de allerede fascinert av spøkelseshistorier, og kanskje bare for å få noe underholdning, utfordret de hverandre til å skrive den skumleste spøkelseshistorien de kunne komme med? Vi vet ikke hvilken historie Lord Byron kom med, men Mary Shelleys fortelling ble absolutt en klassisk skrekkhistorie kjent for alle, og den ble erkjent også som den første science fiction romanen.

Karakteren til Frankensteins monster er så tragisk og ideen om å skape et liv er tidløs at det ikke er rettferdig å beskrive Frankenstein bare som en spøkelses - eller monsterhistorie. Ideen om å skape et levende vesen kommer fra 1500-talls historie om Golem fra Praha. I den turbulente tiden for jøder, ba Rabi gud for å hjelpe ham for å beskytte folket sitt, og da kom giganten Golem til liv. Han passet på de jødiske folkene i 6 dager, men da sabbaten kom, fikk han hvile. Men det var Rabi som måtte passe på at Golem fikk fridagen, dessverre ble Rabi eldre og eldre og en dag glemte han å gi fridagen til Golem. Det gjorde at kolossen ble veldig sint, og han begynte å ødelegge jødenes hus og drepe sitt eget folk.
Mary Shelleys roman har dype røtter i vår kultur, og referanser til elektrisitet, magnetisme og galvanisme var veldig populære i hennes tid.

Motgangen til Victor Frankenstein ble ikke bare en av de mest ikoniske, og den er også en dyp psykologisk bok. Jeg liker at leseren kan bli kjent med historien fra vesens synspunkt, eller jeg vil kalle ham en skapning ikke en skremmende vesen. Man kan helt sikkert ta skapningens side og føle sympati for hans tragedie.

Det var veldig rørende å lese hvordan skapningen lærte om menneskets natur, språk og historie ved å observere mennesker i hytta. Samtidig er Frankensteins ambisjoner som en ung forsker bemerkelsesverdige. Han klarte å skape over 2 meter høye mann fra de døde kroppsdelene, men rett etter han ga liv til denne skapelsen, avskydde Frankenstein skapningen sin og overlot ham til sin skjebne.

Gjennom historien er det vanskelig å glemme Frankensteins arroganse og hans manglende fantasi. Han var så opptatt av forskningen sin at han ikke kunne tenke om en levende skapning. Å forlate skapningen alene, uutdannet og forsvarsløs vil jeg gjerne spørre, hvem var et vesen i denne historien?

Frankenstein av Mary Shelley er en tragisk fortelling men skrevet på en vakker måte, veldig absorberende og rørende. Jeg er så glad at jeg endelig har lest denne historien, og jeg skylder på de mørke oktoberkveldene for å få gjøre det, selv om historien ikke er så skummel som mange tror. Det handler mer om dette bildet av skapningen fra filmer så godt kjent av mange mennesker inkludert meg selv som tenker at de kjenner historien allerede, selv om de ikke har lest boken. Så hvis du fortsatt tenker hvilken bok du skal lese under lange og mørke kvelder, anbefaler jeg deg å bli kjent med Frankenstein.

Reviewer: Monika Barrera
Review rating: 4/5
Date published: January 1818
Publisher: Alma Books; New edition from 2017
Language: English
Genre: Fiction Classics, Horror
ISBN 9781847493507